Img1

Registrácia

 Chcete byť informovaní o novinkách v EMCS?

Zaregistrujte sa >>>

Čo nás čaká v evidencii spotrebných daní

Zmeny vo vykazovaní SPD - softvér pre EMCS sa stáva aktuálny

V priebehu roka 2010 plánuje Colná správa rozbehnúť elektronizáciu aj v systéme sledovania pohybu tovaru, podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia alebo odpustenia dane. Prakticky sa jedná o tovary ako sú lieh, víno, pivo, minerálne oleje, tabak, cigarety, pri čom sú tieto prepravované medzi rôznymi štátmi EÚ. Nový elektronický systém nazvaný EMCS (Excise Movement and Control System) vznikol z iniciatívy Bruselu s úmyslom bojovať s daňovými únikmi. Cieľom systému je podávanie elektronických dokladov o pohybe tovaru podliehajúceho spotrebnej dani prostredníctvom internetu priamo do elektronickej podateľne Colnej správy. Týmto spôsobom vznikne evidencia o odoslaní aj  dodaní tovaru. Prínosom bude aj väčšia prehľadnosť a menšia administratíva  v styku s colnými a daňovými úradmi.

Daňové subjekty ktorých sa EMCS týka potrebujú softvér – aplikáciu ktorá umožní  odosielanie a príjem elektronických správ z podateľne Colnej správy – napr. modul eSPD .

HĽADAJ

Nový moderný CMS
systém na tvorbu a údržbu webových stránok - rýchlo, jednoducho a lacno

© weBase